На Британських Віргінських островах стає спекотніше, нове в операціях з цінними паперами

siba SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010. З 31 грудня 2010 року в повному обсязі набуває чинності, прийнятий в БВО Закон «Про діяльність пов’язану з цінними паперами та інвестиціями» «SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010 »далі SIBA (Сіба) .

Метою прийняття закону було врегулювання відносин у наступних чотирьох сферах.

 • Ведення інвестиційного бізнесу.
 • Публічний випуск цінних паперів.
 • Діяльність взаємних інвестиційних фондів.
 • Захист від несумлінної поведінки на інвестиційному ринку.

Для тих, хто використовував офшорні компанії БВО для операцій з цінними паперами, найбільш цікавими є положення, що стосуються ведення інвестиційного бізнесу.

Відповідно до закону будь-яка особа провідне діяльність, яка полягає в понятті «інвестиційний бізнес» на території або з території БВО відповідно до вимог Сіба повинно мати ліцензію на ведення інвестиційного бізнесу, спеціально дозволяє здійснення відповідного виду інвестиційної діяльності. Під проведенням діяльності на території БВО розуміється наступне :

 • особа займає приміщення на БВО для проведення інвестиційного бізнесу;
 • особа пропонує особам в БВО послуги, які підпадають під визначення «інвестиційний бізнес»

Під проведенням діяльності з території БВО розуміється проведення компанією, зареєстрованою на БВО інвестиційного бізнесу за межами БВО.

Для визначення поняття «інвестиційний бізнес», розрізняють такі, що входять до нього види діяльності:

 • Проведення дилерських операцій з інвестиціями;
 • Підписання угод з інвестиціями;
 • Управління інвестиціями;
 • Надання послуг інвестиційного консультування;
 • Надання послуг зберігача щодо інвестицій;
 • Надання адміністративних послуг щодо інвестицій;
 • Проведення операцій з обміну інвестицій.

Розширене тлумачення зазначених видів діяльності наводиться в Додатку 2. Наприклад, під видом діяльності – «Проведення дилерських операцій з інвестиціями», зокрема, розуміється купівля, продаж, підписка на цінні папери нового випуску, операції з розміщення нових цінних паперів, що проводяться в якості агента. Вид діяльності «Підписання угод з інвестиціями» – укладання угод з урахуванням іншої особи (принципала або агента), що купує, продає, підписується на інвестиції з метою проведення операції щодо зазначених операцій. Слід зауважити, що закон містить близько ста сторінок, тому наведені тут цитати не покривають усього обсягу визначень.

Перелік видів, що входять у поняття «інвестиції» представлений досить широко, для прикладу, можна згадати: акції, частки в статутному капіталі компаній, частки у взаємних фондах, облігації, документи, що підтверджують заборгованість, векселі, документи, які уповноважують на придбання цінних паперів, опціони , ф’ючерси. Повний перелік наводиться в Додатку 1.

На щастя, є і приємний виняток, для тих, хто здобував компанію на БВО для того, щоб просто анонімно володіти цінними паперами або підприємством в Україну.

Таким приємним винятком є те, що якщо особа набуває і продає інвестиції за свій рахунок і від свого імені, то дія закону на нього не поширюється, за винятком тих випадків, коли він діє як маркет-мейкер. Як наступний виняток, можна назвати виключення зі списку видів інвестиційної діяльності, операції, пов’язані з випуском, погашенням або подальшим викупом цінних паперів, емітентом яких є сама компанія, що відкриває можливість залучення коштів від інвесторів з метою подальшого вкладення в обумовлені об’єкти інвестицій. Докладний перелік винятків міститься в частині Б Додатку 2.

За проведення зазначених у Законі операцій без отримання ліцензії передбачені досить серйозні фінансові санкції.

Так наприклад, за проведення інвестиційних операцій без отримання ліцензії компанія може бути покарана штрафом у розмірі від 40 до 75 тис доларів США, причому у випадку покарання компанії також караються уповноважений особи компанії, такі як директор чи інші представники вищого керівництва. Розглянемо деякі типові ситуації використання закону відносно звичних операцій з цінними паперами. У даному випадку для прикладу береться один вид інвестицій – «акції».

Приклад 1. Компанія БВО за свій рахунок і на власний розсуд купує у компанії, зареєстрованої на Кіпрі акції української компанії.

Дана операція не потребує отримання ліцензії так як не відноситься ні до одного з видів інвестиційного бізнесу. Важливий нюанс полягає в наступному – якщо компанія, зареєстрована на Кіпрі, буде виступати ініціатором угоди, то її діяльність буде вважатися проводиться на БВО, тому в разі, якщо вона діє як агент, то вона теж потрапляє під дію закону.

Приклад 2. Компанія БВО укладає з компанією, зареєстрованою у Великобританії, договір про номінальному триманні українських акцій.

Дана операція відноситься до «Надання послуг зберігача щодо інвестицій», тому вимагає отримання ліцензії.

Приклад 3. Компанія БВО як агент набуває українські акції для компанії, зареєстрованої на Сейшельських островах.

Дана операція відноситься до «Дилерські операції з інвестиціями» і тому потребує отримання ліцензії.

Як видно, з наведених прикладів новий закон, що істотно звужує функціональні можливості використання Компанії БВО для проведення операцій з цінними паперами без отримання ліцензії на ведення інвестиційного бізнесу.

До тим компаніям, які вирішать отримати ліцензію, пред’являються додаткові вимоги, які стосуються розміру мінімального капіталу, вимог до корпоративного управління, призначення керівників за попередньою згодою Фінансової комісії і ще цілий ряд досить обтяжливих вимог, притаманних регульованим виду діяльності. Крім цього, за видачу ліцензії встановлюється стягування плати.

Для тих хто прив’язаний до юрисдикції БВО і не хотів би з нею розлучатися, оскільки компанія в будь-якому випадку залишається зручним інструментом для проведення інших, не пов’язаних з інвестиціями операціями, можна помітити, що суворість закону може компенсуватися складністю контролю за його виконанням, так як до теперішнього часу компанії БВО не подають будь-якої звітності та не зобов’язані проводити аудит. Вони навіть не повинні зберігати документи про операції в країні своєї реєстрації. Але слід особливо підкреслити, що проведення інвестиційного бізнесу буде в будь-якому випадку порушенням закону незалежно про інформованість регулюючого органу, тому, є велика ймовірність того, що номінальні директора не захочуть підписувати договори, які можуть порушувати закон, а законослухняні компанії відмовляться укладати угоди з компаніями БВО , які будуть прямо суперечити вимогам закону. Тим, кому не хотілося б змінювати звичний спосіб дій, слід звернути свою увагу на розташовану в тій же частині світу офшорну юрисдикцію – Беліз, принципи корпоративного та податкового регулювання якої багато в чому схожі з БВО.

Ю. Азаров, 25.10.2010

Вам сподобалась ця стаття?

RSS twitter permalink

Категорії: Новини

Теґи: SIBA, інвестиції, Беліз, офшор, офшорні компанії, цінні папери

Написати коментар